INSTYTUT MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
--------------------------------------------------------------------------------------------
STRONA PROGRAMU AUTODESK AUTOCAD 2017
W celu zainstalowania programu Autodesk AutoCad 2017 proszę o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.:

1. Pobrać jeden z poniższych plików skompresowanych stanowiących wersję instalacyjną programu Autodesk AutoCad 2017

a) AutoCAD_2017_Polish_Win_32bit_dlm.zip - Wersja 32-bitowa

b) AutoCAD_2017_Polish_Win_64bit_dlm.zip - Wersja 64-bitowa

2. Rozpakować do folderu tymczasowego na lokalnym komputerze.

3. Uruchomić plik setup.exe.

4. W otwartym oknie kliknąć przycisk "Instaluj na tym komputerze".

5. Kierować się instrukcjami instalatora

6. Poczekać do zakończenia się instalacji.

7. W celu zaktywowania programu proszę skontaktować się z lokalnym administratorem.


Admin
Tomasz Cioch