INSTYTUT MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
-------------------------------------------------------------------
System Antyplagiatowy ASAP


Ważne informacje dla studentów/dyplomantów!:

1. W przypadku pojawienia się komunikatów sysytemowych w miejscu: "Autor", "Numer albumu" i "Tytuł" na "Opinii promotora w sprawie przyjęcia pracy dyplomowej"   takich jak: ${document.author}, ${document.studentMode.indexNo}, oraz ${document.title}, zamiast danych faktycznych. Informuję, że powyższą opinie należy wydrukować będąc bezpośrednio zalogowanym do Systemu ASAP, a nie z otrzymanej z Systemu wiadomości e-mail.
2. W razie pojawienia się problemów z logowaniem się do Systemu Antyplagiatowego, lub braku uprawnień, informację taką należy zgłosić tylko i wyłącznie drogą e-mailową pod adres: tcioch@pk.edu.pl, lub u podoperatora w danej jednostce dyplomowania w ramach Instytutu. 

Operator pomocniczy Instytutu:
Tomasz Cioch