INSTYTUT MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
--------------------------------------------------------------------------------------------
STRONA PROGRAMU AUTODESK REVIT 2017
W celu zainstalowania programu Autodesk REVIT 2017 proszę o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.:

1. Pobrać poniższy plik skompresowany stanowiący wersję instalacyjną programu Autodesk REVIT 2017

Autodesk_Revit_2017_English_Win_64bit_dlm.zip - Wersja 64-bitowa

2. Rozpakować do folderu tymczasowego na lokalnym komputerze.

3. Uruchomić plik setup.exe.

4. W otwartym oknie kliknąć przycisk "Instaluj na tym komputerze".

5. Kierować się instrukcjami instalatora

6. Poczekać do zakończenia się instalacji.

7. W celu zaktywowania programu proszę skontaktować się z lokalnym administratorem.


Admin
Tomasz Cioch